Vyberte si z další nabídky služeb našeho serveru

Homepage

Katalog NNO

Knihovna

Texty, dokumenty

Napište nám

Agnes


Vznik stránek podpořily:

Nadace Civilia

NROS

EU

Městská část Praha 1

© VIZUS | webmaster

Vítejte na webové stránce "Třetí patro", kterou pro Vás připravuje občanské sdružení AGNES


Proč "Třetí patro"?

Tato stránka je zaměřena na problematiku neziskového sektoru (NS) a na činnost neziskových organizací (NNO). Neziskovému sektoru se také někdy říká "třetí sektor", neboť je vedle státu a soukromých podnikatelů třetím pilířem demokratické společnosti. Zároveň je i určitou nadstavbou, v níž se v praxi realizuje občanská společnost.

Chcete se seznámit s problematikou neziskového sektoru?

Rubrika "Texty, dokumenty " obsahuje přehledně utříděné informace o tom, co je neziskový sektor, v jakých oblastech působí, jaké služby nabízí či jak je možné se do jeho činnosti aktivně zapojit. Zároveň zde najdete základní informace o praktickém fungování neziskových organizací (jak neziskovou organizaci založit, jak ji spravovat, kde a jak lze shánět finanční prostředky na její činnost, jak pracovat s dobrovolníky atd.).

V této rubrice najdete též desítky závěrečných prací absolventů vzdělávacích kursů AGNES, cenné tím, že se často zaměřují na regionální tématiku či podrobně analyzují některé problémy NS.

Hledáte konkrétní služby nebo aktivity?

Rubrika "Katalog NNO " (katalog nestátních neziskových organizací) umožňuje vyhledávat neziskové organizace podle tří základních kritérií:

  1. podle oblasti, jíž se ve své činnosti věnuje;
  2. podle regionu, ve kterém působí;
  3. podle právní subjektivity (např. nadace, občanské sdružení aj.)

Tato kritéria lze při zadání kombinovat, u tématické oblasti je jedna organizace registrována až u tří témat. Katalog Vám tak podává rychlý přehled o aktivně činných neziskových organizacích (např. které organizace se zabývají péčí o seniory a jsou zároveň v dosahu Vašeho bydliště). Poskytne Vám též základní informace o těchto organizacích a usnadní Vám tak jejich porovnání a rychlé vyhledání konkrétní pomoci či služby.

Rubrika "Napište nám "

Naším přáním je, aby tyto stránky byly živé, aby pružně reagovaly na Vaše potřeby a staly se místem k diskusi o aktuálních společenských tématech. Proto budeme rádi, když nám zašlete své náměty, příspěvky, dotazy či připomínky.